Privaatsuspoliitika
Plusmed Trading OÜ internetipoe isikuandmete vastutav töötleja on Plusmed Trading OÜ (registrikood 11697027) asukohaga Narva mnt 7, Tallinn 10117, tel 6 580 330, e-kiri info@plusmed.ee.

PlusMed Trading on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ning vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Töödeldavate isikuandmete koosseis

  • nimi, isikukood, kauba kohaletoimetamise aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu).

Isikuandmete kogumine
Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:


  • kontaktandmete (Sinu nimi, isikukood, kauba kohaletoimetamise aadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil;
  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
  • ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete ja ostu puudutavate andmete talletamisel.


Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Isikuandmed on andmed, mida PlusMed Trading kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Internetipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmete edastamine
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui  internetipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik internetipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse pangalingi kasutamise teel volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Juurdepääs isikuandmetele on internetipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada internetipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Internetipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Kõiki PlusMed Trading internetipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega võttes ühendust info@plusmed.ee.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest info@plusmed.ee.

Säilitamine
Internetipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui internetipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust info@plusmed.ee.

Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest info@plusmed.ee. 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@plusmed.ee. Järelevalveastutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).